LÄGGER ÄGG

Den 12 mars, 2012, kl 10:45

”Det är dags att gå till attack mot entreprenörsideologins kamouflerade amatörism inom kulturpolitiken och aktivt arbeta för att i uppdaterad form återupprätta de i grunden sunda kulturpolitiska målen från tiden före alliansen. Dessa mål är nämligen ingenting som har tillkommit utan motstånd, lika litet som konstarternas utrymme i samhället generellt är någon självklarhet”.

Ulf Eriksson – författare